Sunday, March 28, 2010

easy like sunday morning


at kelangang niyo itong panoorin. super.
diss me pag hindi niyo nagustuhan to.
two thumbs up.

top: white petit monde
short: particles- diy