Friday, October 15, 2010

late night with Dyana


college friend


papicture lang si papa P :))


uso pa ang love letter :)))

*hindi niya na kayang umuwi kaya samen na siya nagpalipas ng gabi.