Sunday, August 1, 2010

sister in action
bunsong kapatid, gumagawa ng plates sa panaginip niya :))
1st year interior design- UST

No comments: