Saturday, November 27, 2010

ifugao 2010


thanks papa P sa bag :) i like!
navy b.- mine at ang walang kamatayang mustard ay sakanya


bus trip


kuya Joel: (driver) sinong tarantado ang magpapa semento ng kalsada sa bundok?
ako: bakit po?
papa P: madulas sei, delikado.
ako: shit.
kuya Joel: kumita lang kahit me mamatay, pwede na.

tahimik.

No comments: